FIXROOFIS
คัดลอก

บริการสำรวจหน้างานหลังคา 799 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น

31 ส.ค. 2022 - 30 ก.ย. 2022
ค่าสำรวจสามารถนำมาใช้หักเป็นส่วนลดในค่าบริการเต็มจำนวน

รายละเอียด

สำรวจหน้างานแม่นยำ ราคาพิเศษ 799 บาท สำหรับงานหลังคาเท่านั้น​

 

เงื่อนไขโปรโมชัน ​

1. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับบริการงานหลังคาเท่านั้น ​

2. ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ​

3. ลูกค้าสามารถเลื่อนการรับบริการหลังจากที่ยืนยันวันและเวลากับทางเจ้าหน้าที่แล้ว ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ​

4. พื้นที่ให้บริการเฉพาะกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ​

5. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ​

6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ​

7. ส่วนลดนี้สามารถนำไปลดในค่าบริการได้เต็มจำนวน 799 บาท​